Banner Image

Fraktpriser och tider

Fraktpriser och leveranstider bestäms av din plats. För att ta reda på fraktkostnader, budalternativ och beräknade leveranstider för ditt område, välj din plats i listan.

Beräknad leveranstid: 1 – 5 arbetsdagar.
Transportföretag: Matkahuolto

Fri frakt vid beställningar över 100 €.

Leveranskostnad för beställningar under 100 €:
- Brev 2,95 €
- Litet paket (mindre än 3 kg) 4,95 €
- Mellanstort paket (3-10 kg) 9,95 €
- Stort paket 14,95 €

Denna taxa gäller för alla andra EU-länder utom Finland.

Beräknad leveranstid: 2 – 7 arbetsdagar.
Transportföretag: GLS

Fri frakt vid beställningar över 100 €.

Leveranskostnad för beställningar under 100 €:
- Brev 4,95 €
- Litet paket (mindre än 3 kg) 9,95 €
- Mellanstort paket (3-10 kg) 14,95 €
- Stort paket 19,95 €

Beräknad leveranstid: 3 – 7 arbetsdagar.
Transportföretag: GLS

Fri frakt vid beställningar över 150€.

Fraktkostnad för beställningar under 150€:
- Brev 4,95€
- Litet paket (mindre än 3 kg) 9,95€
- Mellanstort paket (3-10 kg) 14,95€
- Stort paket 19,95€

Priserna inkluderar import- och tullavgifter.

Detta pris gäller för alla andra europeiska länder utom Storbritannien och EU-länder.

Beräknad leveranstid: 3 – 7 arbetsdagar.
Transportföretag: GLS

Leverans kostnad:
- Brev 4,95 €
- Litet paket (mindre än 3 kg) 9,95 €
- Mellanstort paket (3-10 kg) 14,95 €
- Stort paket 19,95 €

Eventuell moms eller importskatter ingår inte. Kontakta din lokala skattemyndighet för mer information.

Detta pris gäller för USA och Kanada.

Beräknad leveranstid: 5 – 14 arbetsdagar.
Transportföretag: FedEx

Fri frakt vid beställningar över 200€.

Fraktkostnad för beställningar under 200 €:
- Brev 9,95€
- Litet paket (<6,6 lbs / 3 kg) 14,95€
- Mellanstort paket (<22 lbs / 10 kg) 24,95 €
- Stort paket 49,95€

Priserna inkluderar import- och tullavgifter.

Denna kurs gäller för alla andra länder som inte nämns på listan.
Observera att vi inte kan skicka produkter till följande länder: Indien, Brasilien, Ryssland och Nordkorea.

Beräknad leveranstid: 5 – 14 arbetsdagar.
Transportföretag: FedEx

Leverans kostnad:
- Brev 9,95 €
- Litet paket (mindre än 3 kg) 49,95 €
- Mellanstort paket (3-10 kg) 69,95 €
- Stort paket 99,95 €

Eventuell moms eller importskatter ingår inte. Kontakta din lokala skattemyndighet för mer information.

Fraktpolicy

Dessa allmänna villkor (de "Allmänna villkoren") gäller när du som konsument ("Kunden") gör en beställning via www.fitwood.com och relaterade sidor, ("Webbplatsen"). Avtalet ingås mellan dig och FitWood Ltd., org.nr. Nej. FI26939323. Detaljerad kontaktinformation och annan information om FitWood finns på webbplatsen. De allmänna villkoren gäller endast för kunder som är konsumenter.


Slut i lager och tekniskt fel


FitWood har inget ansvar ifall produkter är slutsålda och inte heller för bild- eller typografiska fel på Webbplatsen, t.ex. fel i produktbeskrivningen eller teknisk specifikation, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom ändrade priser från leverantörer, ändrade valutor) eller felaktig information om en produkt finns i lager. FitWood har rätt att rätta till sådana fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som kunden beställt kommer FitWood givetvis att meddela kunden detta och invänta kundens godkännande av det ändrade priset innan FitWood fortsätter med beställningsprocessen. Alla bilder på webbplatsen ska endast betraktas som illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att de återger mängden produkter som kunden kommer att få eller produktens exakta utseende, funktion eller ursprung. FitWood ansvarar inte för någon information från tredje part som tillhandahålls på webbplatsen.


IPR


Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av FitWood eller dess licensgivare. Informationen är skyddad av immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från FitWood.


Force majeure

FitWood ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av omständigheter utanför FitWoods kontroll, t.ex. allmän arbetskonflikt, krigshandlingar, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade statliga order, tekniska problem, defekter i el-/tele-/datorkommunikation eller annan kommunikation och defekter eller förseningar i tjänsten från underleverantörer på grund av omständigheter fram ovan. Sådana omständigheter ska medföra befrielse från skadestånd och andra åtgärder. Om en sådan situation skulle uppstå ska FitWood informera Kunden om detta både i början och slutet av perioden för den aktuella situationen. Om situationen varat i mer än två månader har både Kunden och FitWood rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon behörig domstol, myndighet eller skiljedomstol, kommer resten av denna bestämmelse och alla andra bestämmelser att förbli giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. Alla bestämmelser som bedöms vara ogiltiga eller inte verkställbara kommer att ersättas av relevant juridisk vägledning och rådgivning.


Ändringar av de allmänna villkoren

FitWood förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Eventuella ändringar av dessa allmänna villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar blir giltiga när Kunden har accepterat de Allmänna Villkoren (i samband med ett nytt köp eller när man surfar på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att FitWood har informerat Kunden om ändringarna. FitWood rekommenderar dock att kunden regelbundet förblir uppdaterad på webbplatsen för att bli medveten om eventuella ändringar av de allmänna villkoren.


Tillämplig lag och tvistlösning

Eventuella tvister ska i första hand avgöras efter överenskommelse efter diskussioner med FitWoods kundtjänst.

Om en tvist inte kan lösas genom diskussion med FitWoods kundtjänst kan du som kund direkt skicka in klagomål online via EU-kommissionens plattform medling för tvister, som finns på följande länk här. Om du skickar in ett klagomål via den plattformen kommer ditt bidrag automatiskt att vidarebefordras till rätt nationella organ som ansvarar för att lösa tvister. Det organet kommer sedan att kontakta oss och försöka lösa tvisten utan domstolsinblandning. I varje tvist följer FitWood beslutet av ARN eller respektive tvistlösningsorgan.

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna Villkor ska avgöras enligt punkten ovan, eller ytterst av domstol.


Dessa villkor fastställdes av FitWood 2024 – 05 – 08

VÄNLIGEN NOTERA! Ingenting i dessa allmänna villkor påverkar en kunds obligatoriska lagstadgade rättigheter enligt tillämpliga lokala lagar, i den mån sådana rättigheter gäller för en sådan kund och inte kan begränsas eller uteslutas.

För att göra en beställning via Webbplatsen måste Kunden acceptera de Allmänna Villkoren. Genom att acceptera Fraktpolicyns villkor förbinder sig Kunden att följa de Allmänna Villkoren i sin helhet och bekräftar att han/hon har läst informationen om personuppgifter och cookies samt samtycker till användningen enligt FitWoods Integritetspolicy som anges här .


Orderbekräftelse och annullering

Ett köpeavtal ingås när FitWood har bekräftat Kundens beställning och Kunden har fått en orderbekräftelse från FitWood via e-post. FitWood uppmuntrar Kunden att spara orderbekräftelsen för eventuella framtida kontakter med FitWoods kundtjänst angående beställningen. Kunden har rätt att avbryta sin beställning tills den har bekräftats av FitWood. Om beställningen annulleras kommer FitWood att återbetala alla betalningar som kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort med avseende på beställningen. I händelse av en avbokning, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på info@fitwood.com.

När du besöker fitwood.com och genomför ett köp, behandlar FitWood dina personuppgifter för att tillhandahålla den bästa möjliga sidan för dig och för att slutföra köpeavtalet. Du bekräftar att informationen du angett är korrekt och fullständig och att all felaktig eller ofullständig information är ditt ansvar. Information om FitWoods behandling av personuppgifter finns i FitWoods integritetsinformation.


Kundens inloggningsdata

Kunden åtar sig att säkerställa att ingen, förutom Kunden, använder Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte lämna ut sitt användarnamn eller lösenord till någon person och ska se till att all dokumentation med information om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till informationen. Kunden ska utan dröjsmål meddela FitWood om det kan misstänkas att någon obehörig person har fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som görs med Kundens inloggningsuppgifter om Kunden inte har lämnat ett sådant meddelande. Om FitWood misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot de Allmänna Villkoren har FitWood rätt att spärra Kundens åtkomst till sitt användarkonto. FitWood har vidare rätt att tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

För att se fraktkostnader, importavgifter och skatter, välj din region bland alternativen som anges.

Observera att när du beställer från fitwood.com är du ansvarig för att säkerställa att produkten lagligen kan importeras till destinationen.
Mottagaren är den registrerade importören och måste följa alla lagar och regler för destinationen. Beställningar som skickas utanför EU-länderna kan bli föremål för importskatter, tullar och avgifter som tas ut av destinationslandet.

Mottagaren av en internationell försändelse kan bli föremål för sådana importskatter, tullar och avgifter, som tas ut när en försändelse når mottagarens land. Ytterligare avgifter för tullklarering måste betalas av mottagaren; FitWood har ingen kontroll över dessa avgifter, och FitWood kan inte heller förutse vad de kan vara.

Tullpolitiken varierar kraftigt; du bör kontakta ditt lokala tullkontor för mer information. När tullklareringsförfaranden krävs kan det orsaka förseningar utöver våra ursprungliga leveransuppskattningar.

Shopify Payments

Du kan hitta mer information om Shopify Payments här . Shopify kommer att behandla din personliga information i enlighet med Shopifys sekretessinformation .

Betalningsalternativ:
- Kreditkortsbetalningar
- Shop Pay
- Apple Pay
- Google Pay
- PayPal Express

Shopify Payments kan variera beroende på land. Varje region kan ha olika betalningsmetoder som stöds. För specifik information kan du kolla in Shopify Payments-kraven per land .


Klarna

Du hittar mer information om Klarna här . Klarna kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Klarnas sekretessinformation.

Betalningsalternativ:
- Bankbetalning online
- Kreditkortsbetalningar
- Avbetalningar
- Betala senare (30 dagar)

Klarna kan variera från land till land. Varje region kan ha olika betalningsmetoder som stöds. För specifik information kan du kolla in Klarnas krav per land .

Produkter i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges under regionvalet. Beställningar på varor som inte finns i lager inkluderar en beräknad leveranstid i produktlistan. Observera att detta är en uppskattning och leveransen kan ta längre tid än beräknat. Den förväntade leveranstiden anges i orderbekräftelsen, i kassan och/eller på aktuell produktsida på Webbplatsen.

Utlämningsställe

Om något paket ska hämtas ut vid ett specifikt utlämningsställe ska Kunden göra det inom den tid som anges i meddelandet. Paket ska normalt hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden kommer att få en leveransbesked där det framgår när och var paketet ska hämtas eller tas emot. Aviseringen kan göras via e-post, vanlig post och om Kunden har uppgett ett mobilnummer, även per telefon eller SMS. FitWood har rätt att debitera Kunden en avgift på 20 € om paketet inte hämtas.

Vid köp av produkter på webbplatsen har kunden 14 dagars ångerfrist i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra eventuella köp genom att meddela FitWood om detta inom 14 dagar från det att Kunden eller dennes representant mottagit den beställda produkten (ångertid).


Uttag

Om Kunden vill ångra ett köp måste Kunden innan ångerfristen löper ut skicka ett mail till FitWood kundtjänst på info@fitwood.com. Kunden ska ange sitt namn, adress, orderreferensnummer och namnet på produkten i meddelandet. Alternativt kan Kunden använda standardformuläret för ångerrätt som tillhandahålls av Konsumentstyrelsen.

Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt måste denne betala returfraktkostnaderna, vilka anges under retursidan på Webbplatsen. Kunden ansvarar även för att produkten upprätthålls i skick efter att den mottagits och under returfrakten. Produkten ska returneras inom 14 dagar från det datum då FitWood meddelades om återkallelsen. Den ska skickas välförpackad, i gott skick och i originalkartong och/eller förpackning. Returer ska ske i enlighet med de metoder och anvisningar som anges av FitWoods kundtjänst på Webbplatsen.

Vid återkallelse kommer FitWood att återbetala det belopp som betalats för produkten, inklusive den ursprungliga fraktkostnaden. Däremot kommer returfraktkostnaderna inte att återbetalas och dras av från det totala återbetalningsbeloppet. Om endast en del av en beställning returneras, kommer de ursprungliga fraktkostnaderna inte att återbetalas. FitWood har vidare rätt att dra av ett belopp från återbetalningen som motsvarar varans eventuella värdeminskning, om sådan värdeminskning har skett på grund av att produkten hanterats mer än nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper.

FitWood kommer att behandla återbetalningen utan onödigt dröjsmål, inom 14 dagar efter att den returnerade produkten har anlänt till FitWoods lager. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som kunden ursprungligen använde, om inte annat överenskommits eller om det finns några invändningar mot en sådan återbetalning.


Digitalt innehåll

Genom att acceptera de Allmänna Villkoren erkänner och godkänner Kunden att ångerrätten inte gäller för något digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett materiellt medium.