Hållbarhet

Hållbarhet är en av hörnstenarna i vårt företag och en väsentlig del av FitWoods hela historia. När FitWood grundades 2015 var utgångspunkten att skapa ett företag som, förutom att främja välbefinnande, skulle vara en pionjär i att kombinera en aktiv livsstil med hållbarhet och design. För oss är hållbarhet ett vägledande värde som formar alla våra handlingar, vilket återspeglas i den kontinuerliga kritiska granskningen och utvecklingen av våra interna processer, samt det noggranna urvalet av våra partners. I våra produkter tar vi hänsyn till hållbarhet inte bara i val av material, tillverkningsprocesser och förpackningar, utan även i den övergripande livscykelbedömningen.

Idén som började med vackra träredskap för hemträning har utvecklats under åren till att främja en aktiv livsstil och allmänt välbefinnande för hela familjen. Med denna utveckling har multifunktionalitet också blivit en mer central aspekt i vår kollektion, eftersom det är ett sätt genom vilket vi strävar efter att förlänga våra produkters livscykel. Möbler som erbjuder flera funktioner kan spara utrymme i små hem och, särskilt när det gäller barns snabba utveckling, kan det ge en produkt många fler års användning. Vi gör också vårt bästa för att tillhandahålla reservdelar till våra produkter för att förlänga deras livslängd så mycket som möjligt.


Vi strävar efter att hålla vår produktionskedja så nära som möjligt för att minimera onödig klimatbelastning, varför vi har koncentrerat inköpen av våra råvaror och tillverkningen av våra produkter till Finland och Europa. Det är viktigt för oss att de material vi använder är hållbara och miljövänliga och alltid uppfyller våra höga säkerhets- och kvalitetsstandarder. I textilier använder vi återvunnet material när det är möjligt, alltid med hänsyn till produktens syfte och dess nödvändiga hållbarhet. Dessutom strävar vi efter att välja de mest ekologiska alternativen för våra förpackningar och de senaste åren har vi lyckats minimera användningen av plast, där över 95 % av våra förpackningsmaterial är biologiskt nedbrytbara.

Medan en mer hållbar produktion ofta innebär högre priser vill vi tro att den väg vi har valt kommer att bära oss, eftersom vi känner att det är det enda sättet vi kan bidra till att bygga en framtid som vi kan stå bakom. Eftersom världen omkring oss ständigt förändras och hållbarhet är nära kopplat till den, måste vi också kontinuerligt se över och förbättra vårt eget agerande. För oss är hållbarhet framför allt en kontinuerlig process av utveckling och lärande, där vi aldrig kan bli färdiga.