Garanti

Denna garanti gäller alla produkter märkta av FitWood of Scandinavia ("FitWood") och tillverkade av FitWood Ltd. FitWood erbjuder sig att reparera eller byta ut, på sin fabrik, varje produkt eller komponent som befunnits vara defekt i material eller utförande enligt följande villkor:

Privat hemmabruk: Två (2) år från det ursprungliga inköpsdatumet.

Halvkommersiell och kommersiell användning: Ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet.

Andra chansens produkter: Dessa varor har ingen garanti.

 

Garantiperiod

Garantiperioden börjar på inköpsdatumet enligt ditt försäljningskvitto eller din faktura.

 

Uteslutningar

Denna garanti täcker inte skador som härrör från:

  • Olyckor, missbruk, missbruk, felaktig tillämpning eller ändringar som inte utförs av FitWood.
  • Försämring på grund av normalt slitage.
  • Underlåtenhet att följa riktlinjerna för förebyggande underhåll som beskrivs i FitWoods användarmanual.

 

Skadeprocess

För att göra ett krav, vänligen kontakta FitWoods kundtjänst genom att maila info@fitwood.com. Vår kundtjänst guidar dig genom reklamationsprocessen. Du kommer att bli instruerad att skicka den defekta produkten eller komponenten, förbetald och säkert förpackad, till FitWoods fabrik i Finland eller till ett auktoriserat servicecenter. Vänligen inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, en beskrivning av problemet och inköpsbevis i ditt paket. FitWood kommer att täcka returfraktkostnaderna såvida inte garantin befinns vara ogiltig. I händelse av att garantin visar sig ha blivit ogiltig ska kostnaderna för sådan undersökning, reparation och eventuella tillhörande fraktkostnader bäras av käranden.

 

Ej överförbarhet

Denna garanti kan inte överföras och gäller endast den ursprungliga köparen.

 

Reservdelar

FitWood garanterar alla reservdelar mot defekter i 180 dagar från leveransdatum, oavsett om de erhållits från FitWood direkt eller en auktoriserad återförsäljare.

 

Giltighet

Dessa garantivillkor gäller från och med maj 2024. FitWood förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor.